IPV Security  בכנס מנמרי"ם של הרשויות המקומיות

IPV Security  בכנס מנמרי"ם של הרשויות המקומיות

בכנס המנמרי”ם של הרשויות המקומיות השתתפו עשרות מנמרי”ם מכל רחבי הארץ. הכנס עסק באתגרים של ניהול מערכות מידע ברשויות המקומיות.

אחד הנושאים החמים שנידונו בכנס היה תקנות הגנת הפרטיות הנכנסות לתוקף במאי 2018. לתקנות אלה השלכות כבדות על מערכות המידע בארגונים ציבוריים, בדגש כמובן על מאגרי המידע, ההגנה עליהם וההגנה על פרטיות האזרחים והעובדים.

בפני הרשויות המקומיות הקטנות עומד קושי לגייס מנהלי אבטחת מידע- רמת השכר המקובלת במשק לבעלי תפקידים אלה גבוהה מדי, ואין ביכולת הרשויות הקטנות לעמוד בה. אחד הפתרונות שהוצעו הוא גיוס מנהלי אבטחת מידע איזוריים, שיהיו אחראים על מספר רשויות מקומיות.

בכנס המנמרי”ם של הרשיות המקומיות נכחו גם נציגי IPV Security. החברה עוסקת כבר שנים רבות בניהול אבטחת מידע, בין השאר גם ברשויות מקומיות: תל אביב-יפו, רעננה, קרית אונו ועוד, וכמובן בארגונים גדולים מכל הסוגים. ל- IPV Security  נסיון בהכנת ארגונים לעמידה בתקנות הגנת הפרטיות, וכן בהכנה לתקני אבטחה שונים כגון ISO 27001, ו-GDPR .